Český jazyk

Vývoj české baladické tvorby

8. Vývoj české baladické tvorby 1. CHARAKTERISTIKA BALADICKÉHO ŽÁNRU – lyricko-epická báseň, obvykle pochmurného ladění – působí vliv nadpřirozených sil,nebo zlo v lidských vztazích – hrdina většinou nepodléhá nadpřirozeným silám (vybájené bytosti) – děj má...

Romantismus ve světové a české lit.

7. Romantismus ve světové a české lit. 1. HISTORICKÉ A SPOLEČENSKÉ ZDROJE ROMANTISMU název je odvozen z francouzského slova romantique (romantik) – citový, později tajemný, fantastický vznik v období mezi dvěma revolucemi (ve Francii a...

Národní obrození

6. Národní obrození a) – SPOLEČENSKÉ A POLITICKÉ KOŘENY NO velké společenské hnutí poslední třetiny 18. a první poloviny 19. stol. cílem bylo obnovit svobodu a samostatnost českého národa svoboda a samostatnost jazyková, kulturní,...

Baroko a Klasicismus 17. století

5. Baroko a Klasicismus 17. století období válek a nejistot ( 30ti letá válka 1618-1648)- 30tiletá válka – zvrátila filosofii, náboženství – krok zpátky nerovnoměrnost a protikladnost vývoje v Evropě, proto pocity marnosti, pomíjivosti světa,...

Literatura doby karlovy a zlidovění doby husitské

3. Literatura doby karlovy a zlidovění doby husitské a) Literatura doby karlovy Karel IV. (1347 – 1378) k největšímu rozkvětu gotické literatury došlo za vlády Karla IV za jeho vlády došlo k povýšení pražského biskupství na...

Česká literatura od doby Husitské do pol.17.století

Maturitní otázka 3 Česká literatura od doby Husitské do poloviny 17. století A) Období Husových předchůdců pol. 14. století doba vlády Karla IV stálé obohacování církve (různé poplatky) kritika církve. dochází k dvojpapežství (první v Římě...