Český jazyk

Jan Neruda – dílo:

– náměty biblické a legendárnípř. Romance štědrovečerní Balada májová Prosté motivy – 1883– sbírka psaná v době jeho zamilovanosti ( Anna Tichá)– poslední Nerudova láska, která rozjasnila jeho samotu, vzbudila v něm naděje, takže...

Jan Neruda

Jan Neruda1834-1891 básník, prozaik, novinář, neúspěšný dramatik narodil se v Praze na Malé Straně v rodině vojenského vysloužilce, který později pracoval jako kantýnský ve vojenských kasárnách matka byla obsluhovačkou vědce Jáchyma Baranda matka velice...

Jan Neruda – dílo:

dílo:– poezieHřbitovní kvítí – 1858– básnická sbírka napsaná v době Bachovského absolutismu pod dojmem této doby– autor verši protestuje proti nespravedlivému uspořádání světa, majetku bohatých lidí– hřbitov je pro autora symbolické místo, kde i...

PŘEHLED AUTORŮ A DĚL

Charles BoldaireKvěty zla J. A. RimbaudIluminace Oscar WildeŠťastný princ a jiné pohádkyObraz Doriana GrayeIdeální manželJak je důležité míti Filipa Antonín SovaKvěty intimních náladZ mého krajeSoucit a vzdorZlomená dušeVybouřené smutkyJeště jednou se vrátímeÚdolí nového královstvíDobroudružství...

PŘEHLED AUTORŮ A DĚL

PŘEHLED AUTORŮ A DĚL Friedrich NietzscheTak pravil Zarathustra Paul VerlaineBásnické uměníSaturnské básně Walt WhitmanStébla trávy Josef Svatopluk MacharConfiteor l.-lll.Čtyři knihy sonetůTristium VindobonaZde by měli kvést růžeMagdalénaSvědomím věků Otokar BřezinaTajemné dálkySvítání na západěVětry od pólůStavitelé...

Časopis Moderní revue a Anarchističtí buřiči

Časopis Moderní revue– 1895-1925– seskupení literátů, kteří zastávali symbolistický a dekadenční názor– dva dominantní rysy: • příklon k reflezní lyrice• odklon od realistického ztvárnění skutečnostipředstavitelé: Jiří Karásek ze Lvovic Arnošt Procházka Karel Hlaváček Anarchističtí...

Český naturalismus

Český naturalismus– současně s realismem pronikal do české literatury i naturalismus– spisovatelé si za vzor brali franc. literaturu- hlavně Zolu– zdůrazňují podrobný popis sociálního prostředí– představitelé tvrdí, že člověk se nemůže osvobodit od prostředí...

Kritická genarac 90. let 19. století

Kritická genarac 90. let 19. století– do této doby měla kritika za úkol o dílech pouze referovat, ale ne je kladně ani záporně hodnotit– k hodnocení docházelo v této doběpředstavitelé: T. G. Masaryk Vilém...

Generace prokletých básníků, Civilismus

Generace prokletých básníků– generace básníků, kteří zůstali ve své době nepochopeni a neuznáni– svou tvorbou pobuřovali měšťáckou morálku, protože jí ostře kritizovali,– v poezii ukazovali nové cesty tvorbypředstavitelé: Charles Baudelaire Paul Verlaine Jean Arthur...

Česká literární moderna

politický zápas s vídeňskou vládou– umělci zklamáni tehdejší politickou situací– nové změny se prosazují špatně, dochází ke střetu na vědeckém poli mezi mladou a starší generací– mladá generace chce být kritická a najít nějaké...