Český jazyk

17A. Obraz 2. světové války v Literatuře – otázky

1) Charakterizujte situaci ve společnosti i v kultuře v období 2. světové války2) Boj proti fašismu v díle K. Čapka3) Specifičnost Literatury za války4) Obraz válečných událostí v próze po roce 19455) Současná protiválečná...

14A. Česka próza 1. poloviny 20. století – otázky

1) Obraz 1. světové války 2) Ruralismus a katolická próza 3) Společenská próza, próza I. Olbrachta a M. Majerové 4 ) Novátorství v tvorbě V .Vančury …A Švejk důrazně prohlásil: „Na nádraží se kradlo...

11A. Česká poezie 2. poloviny 19. století – otázky

1) Postoj poezie k problémům českého národního života2) Generace májovců -charakteristika, představitelé3) Generace ruchovců a Lumírovců -srovnání, představitelé4) Vliv na rozvoj poezie a prózy ve 2. polovině 19. století …Byl čtenář už někdy ráno...

9A. Vývoj českého realismu 19.století – otázky

1) Znaky realismu v Literatuře (výtvarném umění, hudbě)2) Počátky realistické prózy v l.polovině 19.století3) Kritický obraz českého venkova v díle K. V .Raise; regionalisté4) Venkovská a městská realistická próza -srovnání …Bylo to stavení nevelké...

8A. Realismus a naturalismus ve světové Literatuře – otázky

1) Vymezte základní znaky realismu, včetně charakteristiky doby2) Přehled nejvýznamnějších světových autorů, 2. poloviny 19. století a rozbor díla podle četby3) Realismus v umění4) Charakterizujte naturalismus a uveďte hlavní představitele …“Ach, kdybych byl bohat,...