Český jazyk

Umělecká a literární avantgarda 20. a 30. let

Umělecká avantgarda 20.-30.let – po válce začínají vznikat nové umělecké směry Futurismus – snaží se podpořit novou etapu lidstva a zničit staré – chce zaplavit svět technikou a stroji – autorem F.T.Marinetti – v...

LITERATURA 70. A 80. LET

1. Literatura v 70. letech – po době velkého kulturního kvasu, v 60. letech a uvolnění – prudký pád – neostalinistický návrat do pol. 50.let – ovšem po roce 1968 je jasno, co a...

Generace buřičů, individualismus

Individualismus a odpor na přelomu 19. a 20. století – krize v české společnosti: nedocenění a neúspěchy v nár. boji – nespokojenost s vídeňskou vládou anarchismus proces s „omladinou“ – nespokojenost již u Vrchlického,...

OBRAZ ČESKÉ literatury V LETECH 1945 – dodnes

21. OBRAZ ČESKÉ literatury V LETECH 1945 – dodnes 1. Ohlas války Atmosféra doby 1945 – 1948 Česká literatura po 2. světové válce se rozvíjela v podmínkách revolučních přeměn společenských a kulturních. Z počátku se literatura...

Světová próza a poezie 1. poloviny 20. století

1. Světová válka v dílech německých a francouzských autorů Charakteristika doby dobíhá atmosféra secesního stylu (přelomu století) nové umělecké směry jsou ve 20. a 30. letech 20. stol. rozšířeny a dostávají novou podobu 1. světová válka...

DRAMATICKÁ TVORBA 20. století

18. DRAMATICKÁ TVORBA 20. století 1.Charakteristika dramatické tvorby + dramatické žánry drama je druh umění určený pro jevištní představení podstatou dramatu je dialog(monolog)a vyhrocený konflikt členění na dějství(jednání), scény a výstupy, divadelní hra o...

UMĚLECKÁ AVANTGARDA A MEZIVÁLEČNÁ POEZIE A PRÓZA

17. UMĚLECKÁ AVANTGARDA A MEZIVÁLEČNÁ POEZIE A PRÓZA 1. Charakteristika nových uměleckých směrů Expresionismus z lat. expressio=výraz; jako obecná tendence projevující se v umění, která protikladu k racionálnímu a popisnému realismu zachycuje bezprostřední, rozumem nekontrolovatelné vnitřní, zejména...

Česká Meziválečná Próza

16. Česká Meziválečná Próza 1. Obraz 1.sv v próze (Legionáři) Legionářská próza -na vzniku tzv. legionářské literatury se podíleli nejčastěji účastníci českých legií umístěných v Rusku. Literaturu spojovalo téma války. Hlavními zástupci legionářské prózy byli...

Negace měšťackého světa na přelomu 19. a 20. stol

15. Negace měšťackého světa na přelomu 19. a 20. stol 1. Charakteristika doby Ke konci 19. století dochází ve společnosti k prudké změně, zrychluje se životní tempo, roste napětí, neshody a kritická pozornost ke každodenní...