Český jazyk

24A. Spisovatelé a umělci Prahy – otázky

1) Praha -věčná inspirace umění2) Praha v legendách a kronikách3) Praha obrozenecká4) Praha revoluční5) Praha současná …Na hlavě klobouk z pavích permyslivec na stráži stojí.Překrásný zámek Belvederdůstojník v italském kroji. On mysů na tu...

21A. Světová Literatura v letech 1945 –1970 – otázky

1) Charakteristika období- zkušenost 2. sv. války -rozdělení,světa na Západ a Východ -globální problémy Lidstva 2) Nové proudy v poválečné světové Literatuře 3) Nejvýznamnější představitelé a jejich dílo podle vlastní četby …“Úpal se už...

19A. Vývoj české Literatury v letech 1945 –1970 – otázky

1) vývoj společnosti a kultury po 2. světové válce až do roku 19702) Žánrová diferenciace Literatury podle vlastní četby …Hned na začátku okupace vzali mýmu tatínkovi buštěhradský rybník. „Copak může žid chovat kapry?“ domlouval...