Český jazyk

DIVADLO A DRAMA – OD ANTIKY PO KLASICISMUS

Vymezení pojmů Drama vyvinulo se z her hraných na oslavu boha Dionýsa, představovány 2 hlavními žánry – tragédií a komedií divadla byla v kopcích kvůli akustice, hrálo se na kruhové části = Skené =...

Český jazyk

Kritický realismus v evropské literatuře Drama jako literární žánr Historická próza a její vývoj Evropský a český romantismus, jeho znaky Evropský klasicismus a zvl. osvícenství Renesance a humanismus ve světovém umění Husitství a jeho...