Český jazyk

Karel Sabina – životopis (básně)

– narozen 29.13.1813– vychován v rodině zedníka– vystudoval gymnázium a filozofii v Praze(1833), práva nedokončil– blízkým přítelem K.M.Máchy, který také bydlel v Praze a také studoval práva a filozofii– krátce působil jako vychovatel, později...

ČESKÉ KRAMÁŘSKÉ PÍSNĚ

České písně kramářské byly vydány poprvé v říjnu 1937. Na druhém vydání se podíleli autoři Bedřich Václavek a Robert Smetana.Vyšlo v roce 1949 u nakladatelství Svoboda Praha. Kramářská píseňKramářská píseň je píseň, která byla...

JOSEF DOBROVSKÝ 1753 – 1829

– narozen v Ďarmotech v Uhrách, přestěhovali se do Horšova Týna (jeho otec voják, pluk byl převelen do Čech) – teprve na studiích na gymnáziu v Německém Brodě a v Klatovech se naučil česky...

Boženka Němcová: V zámku a v podzámčí

– obsahem se tato povídka ze všech nejvíce blíží románu, někde se uvádí, že to je jediný román Němcové Děj: zámecký pár pan a paní Skočdopolovi (von Springenfeld – v.S.) nemají děti, proto si...

Karel Havlíček Borovský – Obrazy z Rus

Kniha je rozdělena do čtyř kapitol a dodatky. Někdy autor vloží kratičký příběh, který zažil,aby si čtenář situaci dokázal lépe představit.Je to v postatě o jeho cestě do Ruska z období roku 1843-1846. Tuto...

Václav Kliment Klicpera

Narodil se 23. listopadu roku 1792 v Chlumci nad Cidlinou v rodině krejčího. Na přání otce se učil nejprve krejčovskému řemeslu, později řeznictví. Jako řeznický tovaryš byl na zkušené v Jihlavě, Olomouci a Brně,...

KAREL JAROMÍR ERBEN 1811 – 1870

„poeta unius libri“– „básník jedné knihy“ – narozen v Miletíně (u Dvoru Králové), měl dvojče, které zemřelo jako dvouměsíční, proto měl vždy pocit, že musí žít za dva– studoval gymnázium v Hradci Králové a...

JOSEF DOBROVSKÝ – DĚJINY ČESKÉ ŘEČI A LITERATURY

– nákladem Jana Bohumíra Calveho, Praha, 1792– přeložil, k vydání upravil a úvodní studii napsal Dr. Benjamin Jedlička; Praha, 1951 OBSAH: Úvod: Benjamin Jedlička: Josef Dobrovský, zakladatel českého literárního dějepisuJosef Dobrovský: Dějiny české řeči...

KAREL HYNEK MÁCHA 1810-1836

Narodil se v Praze na Malé Straně. Otec krupař. Jako student poznal na gymnáziu Jungmanna. Pak studoval práva (stejně jako Erben).Čeština se v té době pozvolna dobývá práv. Mácha se inspiruje Goethem, Byronem a...