Český jazyk

7A. Světový a český romantismus – otázky

1) Základní znaky romantismu2) Romantismus v hudbě a výtvarném umění3) Romantismus v jednotlivých národních Literaturách4) Romantismus v české Literatuře -především dílo Karla Hynka Máchy a Karla Jaromíra Erbena …Oko Quasimodovo zajiskřilo. Byla to cikánka,...

6A. České národní obrození – otázky

1) Společenské, sociální a hospodářské předpoklady vzniku národního obrození2) Jednotlivé obrozenecké generace -jejich úkoly, hlavní představitelé3) Jak hodnotí A. Jirásek tuto dobu? Která díla věnuje tomuto období? …Nikdo popírati nebude, že jazyk náš český...

5A. Světová Literatura 17 .a 18.století – otázky

1) Klasicismus:.jednota občanských a Lidských ctností.normy pro uměleckou tvorbu2) Kritika společenských a Lidských nedostatků v Moliérových komediích3) Filozofie racionalismu; pokusy osvícenců o reformu společnosti4) Německý preromantismus . Harpagon:…Chyťte zloděje! Chyťte zloděje! Chyťte vraha! Stráž!...

4A. Česká Literatura v období baroka – otázky

1) Politické a sociální změny v době pobělohorské2) Barokní kultura a její znaky , stavitelské památky v Čechách3) Lidová a pololidová tvorba v době temna4) J. A. Komenský -život a dílo Jistá a pravdivá...

Seznam literatury 19.století

JAN KOLLÁR 1793 – 1852Paměti z mladých let (Za mých mladých let?) 1835 – smrtBásně – 86 znělek, jako oddíl Znělky neb Sonety částečně otištěna skladba Slávy dcera 1821Slávy dcera – zamyšlení nad osudy...

Přehled autorů a děl 1.pol.19.století

1793 – 1852 JAN KOLLÁR 1835 – smrt Paměti z mladých let (Za mých mladých let?) 1821 Básně – rozděleno do 4 oddílů – 86 znělek a 6 elegií, Všelico, Nápisy (časoměrné v.) –...

Lada Nióla

Jedná se o almanach na rok 1855, který redigoval Josef Václav Fič. Uspořádal ho jako vzpomínku na nadějného básníka a přítele, Hynka Veselého. Obsahuje básně, povídky, novely,… Marie, povídka od M. BrodskéhoÚplně náhodně se...