Český jazyk

Jan Kollár 1793-1852

– pocházel ze slovenské evangelické rodiny. Otec řezník a rolník, nechtěl mu dovolit další vzdělávání, hodil po něm nůžky. — Kollár odešel, aby dokázal důvody svých činů. — později sepsal svoje paměti = varování...

Hanka Václav

Filolog a básník Hanka se narodil 10.6.1791 v Hoříněvsi a zemřel 12.1.1861 v Praze. Je pochován v Praze na Vyšehradech. Pocházel z dobře situované rodiny, která vlastnila velké hospodářství a hostinec. Oba rodiče byli...

FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ 1799-1852

– završitel 2. periody Národního obrození– depresivní člověk: od vrcholu po úpadkové chvíle = jeho život– narodil se ve Strakonicích, syn tesaře. Studoval v Praze filosofii a pak v Čes. Budějovicích.– ve škole propadal...

Karel Havlíček Borovský – Obrazy z Rus

Kniha je rozdělena do čtyř kapitol a dodatky. Někdy autor vloží kratičký příběh, který zažil,aby si čtenář situaci dokázal lépe představit.Je to v postatě o jeho cestě do Ruska z období roku 1843-1846. Tuto...

František Laďislav Čelakovský

Ohlas písní českých – Zabývá se lidovým básnictvím – lyrická povaha– Citace z Čelakovského srovnání písní českých a ruských „ písně české jsou prchavější, hravější, cit prostě pronášející, předmětů, a to nejbližších, jen lehce...

Václav Beneš Třebízský: Bludné duše

Příběh je zasazen do doby posledních selských rebelií za vlády Josefa II. V baladicky laděné historii selské rebelie na Slánsku zobrazuje Třebízský boj českých sedláků za osobní a jazykovou svobodu. Pozornost je soustředěna zejména...

Babička – Obrazy venkovského života od Boženy Němcové

– Rozsáhlejší povídka z venkovského prostředí – Odehrává se v ratibořickém údolí (dnes Babiččino údolí) na Starém bělidle, ve mlýně, v myslivně a okolí – V povídce zachyceny příběhy obyvatel údolí, které se proplétají...

Antonín Ladislav Puchmajer: Sebrané básně 1795

Sebrané básně mají dva díly, přičemž první je rozdělen do tří svazků.Puchmajerovy básně jsou většinou pravidelné, užívají sylabotónický verš a většinou se snaží o pravidelnost, co se týče dlouhých a krátkých slabik. Rým je...

ARBESŮV POHLED NA MÁCHU – referát

Použitá literatura: Arbes, J. – Karel Hynek Mácha Když roku 1858 chtěla nová básnická generace vydat první almanach „Máj“ a hledala podobiznu Máchovu, nebylo v Čechách nikoho, kdo by ji mohl opatřit.Máchovo vyobrazení není...

Hyllos – Národní časopis poučujícího a obveselujícího obsahu

(Ku prospěchu některých dobročinných založení) – Časopis vycházel v letech 1820 – 1821. Byl to beletristický a populárně naučný týdeník s vlastenecko-výchovnou tendencí, určený lidovému čtenáři.– Redaktor: Jan Hýbl– Vydavatel: K. E. Rainold, Praha–...