Český jazyk

X. Tvorba májovců ve vývoji společnosti 19. století

X. Tvorba májovců ve vývoji společnosti 19. století POVÍDKY MALOSTRANSKÉ: JAN NERUDATvorba Májovců se datuje mezi lety 1860-1870 za vlády Františka Josefa a jeho ministra vnitra A. Bacha. Kultura je omezena, cenzurována, germanizována, význační...

IX. Humor a satira v české literatuře

IX. Humor a satira v české literatuře KRÁL LÁVRA: KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝSarkasmus je jízlivá, zesílená ironie. Ironie je záměrné použití slov v opačném významu. Epigram je krátká satirická báseň s vyhraněnou pointou. Paskvil je...

IX. Humor a satira v české literatuře

IX. Humor a satira v české literatuřeOSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA ZA SVĚTOVÉ VÁLKY: JAROSLAV HAŠEK Humor je svou podstatou demokratický a je možný jen mezi rovnými. Humor je z latinského vláha, vlhkost, je to...

VIII. Vznik a vývoj balady v poezii a próze

VIII. Vznik a vývoj balady v poezii a prózeSLEZSKÉ PÍSNĚ: PETR BEZRUČTypy balad: klasická balada zpodobňuje zlo v podobě nadpřirozené bytosti, která trestá lid. Sociální balada ukazuje zlo reálné, například společenský řád, chudobu, bídu....

VII. Podíl divadla na výchově společnosti v 19. století

VII. Podíl divadla na výchově společnosti v 19. stoletíNOC NA KARLŠTEJNĚ: JAROSLAV VRCHLICKÝRoku 1862 bylo otevřeno Prozatimní divadlo. O čtyři roky později roku 1868 byl položen základní kámen Národního divadla a stavba byla dokončena...

VIII. Vznik a vývoj balady v poezii a próze

VIII. Vznik a vývoj balady v poezii a prózeKYTICE Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH: KAREL JAROMÍR ERBENBalada je epická báseň s pochmurným dějem a zpravidla tragockým koncem. Objevuje se od raného středověku v Itálii. Původně slovo...

VI. Romantismus

VI. RomantismusEVŽEN ONĚGIN: ALEXANDR SERGEJEVIČ PUŠKINRomantismus je kulturní směr 1. poloviny 19. století, jeho největší rozkvět probíhal ve 30. letech. Oproti předchozím literárním směrům se romantismus často obrací k historickým tématům, které doplňuje složitými...

VI. Romantismus

VI. RomantismusMÁJ: KAREL HYNEK MÁCHAČeský romantismus má trochu jinou podobu. Ve 30. letech 91. století je hlavním úkolem literatury vychovávat národ k vlastnenectví. Tento Tylovský požadavek zpomaluje rozvoj čistého romantismu.Obsah Lyricko-epická báseň, nejčastěji u...

V. Národní obrození

V. Národní obrozeníSTRAKONICKÝ DUDÁK: JOSEF KAJETÁN TYLZdrojem Národního obrození byla především revoluční nálada lidu (1848) a myšlenka slovanské vzájemnosti. Poezie byla inspirována lidovou slovesností, sílilo lidové zábavné čtení. Podpora drobné venkovské inteligence, vývoj lidového...