Český jazyk

Ivan Diviš

Ivan Diviš r. 1991 byl vězněn r. 1953 – 1960 pracoval jako soustružník r. 1961 – 1968 uvolnění režimu- pracoval jako redaktor Mladé fronty po r. 1968 odchází do exilu a pracuje pro rádio...

Jiří žáček

Jiří žáček narodil se r. 1945 jeho verše projevují velký smysl pro humor, vyjadřuje z nich radost, jsou velmi melancholické dílo:sbírky:Ráno moudřejší večeraNapjatá strunaOkurková sezónaRýmy pro kočku a od psa Samizdatová a exilová literatura–...

písničkáři: Karel Kryl, Jaroslav Hutka; básníci: Ivan Wernish

písničkáři:Karel Kryl zpočátku básníkem emigroval do USA zemřel r. 1994 dílo:Hraje a zpívá Karel Kryl– písňové texty Bratříčku zavírej vrátka– gramofonová deska Jaroslav Hutka básníci:Ivan Wernish dílo:Zimohrádek– sbírka– vytváří si nový svět ze zimohrádku,...

50. léta – Proměna

 50. léta Proměna– skladba,ve které se prolínají 2 roviny:a) antický námět – Daidalos, Ikarosb) současnost – lidé u vody, v pohodě – klid je ale zdánlivý, protože svět je stále ohrožen válkou, v...

Václav Hrabě

 60. LÉTA Václav Hrabě básník a hudebník dílo:Blues pro bláznivou holku– nejznámější sbírky– sbírka obsahující básně inspirované beatnickou tvorbou– upřímná výpověď citů a názorů mladého člověka, touha po životě a svobodě– vliv a...

60. léta – František Hrubín

 60. léta rozvíjí se 2 linie• expresivní lyrika – poezie velmi náročná, nepřístupná• příběhová, lyrickoepická tvorba – oblíbená Příběhy– tragické osudy lidí Noc s Hamletem– rozmluva autora s Hamletem– filozofická rozmluva o smyslu...

PŘEDSTAVITELÉ STARŠÍ GENARACE

PŘEDSTAVITELÉ STARŠÍ GENARACE Jaroslav Seifert dílo: tvorba po válcePřilba hlíny– 3 cykly:• Osm dní)– úmrtí T. G. Masaryka v r. 1937• Říp v okně– básně z let války• S otevřenou náručí– květen 1945 Mozart...

Tvorba 60. let – Vladimír Holan

 tvorba 60. let– píše po 9 letech mlčení, byl těžce nemocen– v jeho tvorbě dochází k zásadní změně : pravidelný verš písňové formy se mění v uvolněný nerýmovaný verš– úvahy, bilancování, nepatetický pohled...

Jiří Štola, Karel Šiktanc

Jiří Štola básník, prozaik, dramatik představitel poezie všedního dne jeho poezie prošla vývojem od romantické poezie k epice, k filozofickým úvahám dílo:Náhrobní kámenSvět náš vezdejšíHvězda YpsilonPoste restante Karel Šiktanc v době normalizace mu bylo...

SKUPINA KOLEM ČASOPISU HOST DO DOMU

SKUPINA KOLEM ČASOPISU HOST DO DOMU od pol. 50. let vznikla v Brně  představitelé: Oldřich Mikulášek do literatury vstoupil již před válkou jeho nejvýznamnější sbírky jsou poválečné dílo:Pulsy Ortely a milosti– kontrast lhostejnosti...