Český jazyk

Ota Pavel, Radek John

Ota Pavel1930 – 1973 novinář, sportovní reportér psal především krátké prózy dílo:Dukla mezi mrakodrapy– sbírka povídek ze sportovního prostředí Smrt krásných srnců– povídky ze 30. – 60. let 20. století– skutečné příběhy, které se...

HISTORICKÁ PRÓZA

HISTORICKÁ PRÓZA navazuje na předválečný román k oživení tohoto druhu literatury dochází v souvislosti s nutností přehodnotit dosavadní vývoj je třeba zdůraznit význam třídního boje v dějinách, úlohu dělnického lidu spisovatelé obsáhnou dějiny v...

Táborská republika

Táborská republika Miloš Václav Kratochvíl povoláním byl historik jeho práce byla spjata s beletristikou zajímal se hlavně o období a dobu pobělohorskou, dále pak revoluční rok 1848 – 1849 zabýval se také monografickými portréty...

Vladimír Neff

Vladimír Neff do literatury vstupuje po 2. sv. válce soustřeďuje se na psychologické prokreslení postav po r. 1948 nepatřil k lidem, kteří by byli nadšeni revoluční přeměnou české společnosti, a proto se raději zcela...

Jarmila Loukotková

Jarmila Loukotková ve svých historických prózách se zaměřila převážně na období antiky a středověku dílo:Není římského lidu– román z doby Neronovy o básníku Petroniovi SpartakusSmrtí boj nekončíPro koho krev Navzdory básník zpívá– román ve...

BUDOVATELSKÁ PRÓZA – 50. LÉTA

. BUDOVATELSKÁ PRÓZA – 50. LÉTA próza poznamenaná režimem navazuje na předválečný městský a venkovský román pro tuto literaturu je typický popis prostředí hlavní hrdinové jsou výhradně kladné typy – dělníci a funkcionáři KSČ...

Jan Otčenášek

Jan Otčenášek přestože ideově souhlasil s režimem, který byl nastolen v r. 1948, nepsal pouze budovatelskou prózu jeho díla se více zaměřují na psychologii postav po maturitě byl totálně nasazen v továrně, po válce...

VÁLEČNÁ PRÓZA

Norbert Frýd židovského původu prošel koncentračními tábory v Osvětimi, Terezíně a Dachau dílo:Krabice živých– příběh z koncentr. tábora Ladislav Fuks autor válečných a psychologických próz píše romány s židovskou tématikou dílo: 1. etapa tvorby-...

období normalizace, 70. léta

– období normalizace, 70. léta– píše oficiální prózu, romány jsou poznamenané režimem Návrat z žitného pole– únor 1948 Pasáček z doliny– obraz poválečné vesnice  80. léta– návrat k obrazu temných životních pocitů Obraz...

ČESKÁ PRÓZA PO ROKU 1945

OBDOBÍ 70. A 80.LET = OBDOBÍ NORMALIZACE– období totalitního režimu– upevňování komunismu– 3 proudy literatury: (navzájem se ovlivňovaly a splývaly) a) oficiální literatura autoři souhlasí s režimem b) exilová literatura česky psaná literatura, která...