Český jazyk

Jan Neruda – dílo:

Písně kosmické – 1878– sbírka přenesla největší úspěch– vyjadřuje víru v perspektivu lidstva– porovnává život na zemi ve společnosti a život ve vesmíru– věřil, že ve společnosti dojde k určitému řádu jako je ve...

Jan Neruda – dílo:

dílo:– poezieHřbitovní kvítí – 1858– básnická sbírka napsaná v době Bachovského absolutismu pod dojmem této doby– autor verši protestuje proti nespravedlivému uspořádání světa, majetku bohatých lidí– hřbitov je pro autora symbolické místo, kde i...

Jan Neruda

Jan Neruda1834-1891 básník, prozaik, novinář, neúspěšný dramatik narodil se v Praze na Malé Straně v rodině vojenského vysloužilce, který později pracoval jako kantýnský ve vojenských kasárnách matka byla obsluhovačkou vědce Jáchyma Baranda matka velice...

PŘEHLED AUTORŮ A DĚL

Charles BoldaireKvěty zla J. A. RimbaudIluminace Oscar WildeŠťastný princ a jiné pohádkyObraz Doriana GrayeIdeální manželJak je důležité míti Filipa Antonín SovaKvěty intimních náladZ mého krajeSoucit a vzdorZlomená dušeVybouřené smutkyJeště jednou se vrátímeÚdolí nového královstvíDobroudružství...

PŘEHLED AUTORŮ A DĚL

PŘEHLED AUTORŮ A DĚL Friedrich NietzscheTak pravil Zarathustra Paul VerlaineBásnické uměníSaturnské básně Walt WhitmanStébla trávy Josef Svatopluk MacharConfiteor l.-lll.Čtyři knihy sonetůTristium VindobonaZde by měli kvést růžeMagdalénaSvědomím věků Otokar BřezinaTajemné dálkySvítání na západěVětry od pólůStavitelé...

Český naturalismus

Český naturalismus– současně s realismem pronikal do české literatury i naturalismus– spisovatelé si za vzor brali franc. literaturu- hlavně Zolu– zdůrazňují podrobný popis sociálního prostředí– představitelé tvrdí, že člověk se nemůže osvobodit od prostředí...

Časopis Moderní revue a Anarchističtí buřiči

Časopis Moderní revue– 1895-1925– seskupení literátů, kteří zastávali symbolistický a dekadenční názor– dva dominantní rysy: • příklon k reflezní lyrice• odklon od realistického ztvárnění skutečnostipředstavitelé: Jiří Karásek ze Lvovic Arnošt Procházka Karel Hlaváček Anarchističtí...

Kritická genarac 90. let 19. století

Kritická genarac 90. let 19. století– do této doby měla kritika za úkol o dílech pouze referovat, ale ne je kladně ani záporně hodnotit– k hodnocení docházelo v této doběpředstavitelé: T. G. Masaryk Vilém...

Česká literární moderna

politický zápas s vídeňskou vládou– umělci zklamáni tehdejší politickou situací– nové změny se prosazují špatně, dochází ke střetu na vědeckém poli mezi mladou a starší generací– mladá generace chce být kritická a najít nějaké...

Generace prokletých básníků, Civilismus

Generace prokletých básníků– generace básníků, kteří zůstali ve své době nepochopeni a neuznáni– svou tvorbou pobuřovali měšťáckou morálku, protože jí ostře kritizovali,– v poezii ukazovali nové cesty tvorbypředstavitelé: Charles Baudelaire Paul Verlaine Jean Arthur...