Český jazyk

Karel Jaromír Erben

Karel Jaromír ErbenSběratel lidové slovesnosti.Pracoval jako sekretář Národního muzea, později jako archivář města Prahy.Studoval staré památky. • Písně národní v Čechách• Prostonárodní české písně a říkadla – napsal k nim i noty• Kytice –...

Realismus

RealismusVzniká v druhé půlce 19. století, ( z latinského „realis“ = věcný, skutečný ).Je umělecký směr a zároveň metoda, která je založená na kritickém poznávání skutečnosti, které vychází z pravdivého zobrazení lidské osobnosti s...

Karel Havlíček Borovský

Karel Havlíček BorovskýJe básník a hlavně novinář. • Epigramy ( Církvi, králi, vlasti, múzám, světu ) – soubor epigramů • Tyrolské elegie – žalozpěvy, básnický popis Havlíčkova zatčení, přes země Alp až do Brixenu....

Alexandr Sergejevič Puškin

Alexandr Sergejevič PuškinPocházel ze staré šlechtické rodiny.Odešel do vyhnanství na venkov, vrátil se, ale stál nad ním policejní dozor.Byl zabit v souboji. • Evžen Oněgin – román ve verších ( autostylizace – Evžen Oněgin...

Karel Hynek Mácha

Karel Hynek MáchaBásník, prozaik, divadelní ochotník, je zakladatel a představitel národního obrození.• Obrazy ze života mého – povídky s autobiografickými prvky ( např. „Márinka“ – lyrizovaná próza s promyšlenou kompoziční stavbou naznačující hudebně dramatickou...

Victor Hugo

Victor Hugo• Cromwel – drama, jehož úvod se stal manifestem romantismu ve Francii• Legenda věků – trojdílný básnický cyklus, vznikl ve vyhnanství; básník v něm zobrazil vývoj lidstva na jeho cestě za pokrokem a...

Božena Němcová

Božena NěmcováVlastním jménem Barbora Panklová. Otec sloužil u vévodkyně K. Zaháňské.Žili v Ratibořicích na panství své vrchnosti, provdala se za úředníka J. Němce.• Babička – v povídkové formě zachytila život českého venkovského lidu, objevuje...

Karel Jaromír Erben

Karel Jaromír ErbenHistorik, právník, archivář, básník, překladatel.• Prostonárodní české písně a říkadla – 2200 českých národních písní s komentářem• Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních – některé pohádky zlidověly ( např....

Josef Kajetán Tyl

Josef Kajetán Tyl Je majitelem kočovné divadelní společnosti, volil historické náměty her.• Dekret kutnohorský• Poslední Čech• Pražský flamendr, Paličova dcera – dramatické obrazy ze současnosti• Jiříkovo vidění, Lesní panna, Tvrdohlavá žena – pohádkové hry•...