Český jazyk

Erich Maria Remarque

Erich Maria Remarque Do války vstoupil přímo ze školních lavic. Ze svých vlastních zážitků vytvořil román:• Na západní frontě klid – je to dílo, které v sobě nese autobiografické prvky ( autor popisuje sám...

Henri Barbusse ( Bárbí )

Henri Barbusse ( Bárbí ) Zkušenosti válečného dopisovatele využil v románě Oheň, který je založen na osobních zážitcích autora, který žil dlouhou dobu jako obyčejný voják v zákopech a vedl dialogy s vojáky o...

Petr Bezruč, Fráňa Šrámek

Petr BezručNedokončil studia filologie v Praze. Pracuje jako poštovní úředník, je rebel.• Stužkonoska modrá – samostatná báseň, v níž se zamýšlí nad uplynulým životem.• Slezské písně – první soubor původně časopisecky otiskovaných veršů, mají...

Antonín Sova, Karel Hlaváček

Antonín SovaPracoval jako úředník Městské knihovny v Praze, něžný impresionista.• Květy intimních nálad – sbírka přírodní lyriky, verše jsou prostoupeny melancholií a steskem• Zlomená duše – útok proti společnosti• Vybouřené smutky, Údolí nového království...

Paul Verlaine, Jean Arthur Rimbaud

Paul Verlaine = FranciePředstavitel symbolismu, vedl bohémský způsob života, byl přítelem A. Rimbauda, se kterým se toulal Evropou, ale nakonec byl za jeho postřelení uvězněn.• Básnické umění – programová báseň, v níž formuloval principy...

Moderní umělecké směry ve světě

Moderní umělecké směry ve světě Období přelomu století je dobou kdy vedle sebe existuje několik uměleckých směrů najednou a stále vznikají nové. Impresionismus = z latiny „impressio“ – otisk, dojem. – je to umělecký...

Prokletí básníci – Edgar Allan Poe , Charles Baudelaire

Prokletí básníci Edgar Allan Poe = USAJe tvůrcem moderního hororu, prozaik, básník, zakladatel detektivní novely a mistr krátké romantické a fantastické povídky.• Havran – básnická skladba s tématem smrti mladé dívky ( v básni...

Zikmund Winter

Zikmund Winter• Mistr Kampanus – rozsáhlý román, líčí životní osudy, skutečně žijící postavy mistra Kampanuse, rektora Pražské univerzity, českého vědce, básníka. Příběh začíná Stavovským povstáním, pokračuje bitvou na Bílé Hoře, sledujeme popravu pánů na...