Český jazyk

Semafor – Studio Ypsilon

Semafor -,,7 malých forem“– jako hudebně zábavné divadlo vytvořili Jiří Suchý a Jiří Šlitr. – druhou dvojici tvořili Jiří Grossmann a Miloslav Šimek. – Uváděly se hry se zpěvy a písničkami Jiřího Suchého a...

Divadlo Járy Cimrmana – Praha

Divadlo Járy Cimrmana – Praha– u zrodu stáli Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak a Karel Velebný– Jára Cimrman je smyšlená postava českého všeuměla a vynálezce, např. vymyslel dvojdílné plavky– Divadelní představení má 2 části: 1....

Divadlo D34 – Divadlo E. F. Buriana

Divadlo D34 – Divadlo E. F. Buriana E. F. Burian (1904 – 1959)Autor, herec, dramatik, režisér. Vztah k divadlu měl už od mládí.Byl členem Děvětsilu, Osvobozeného divadla a divadla Dada. V roce 1927 zakládá...

Jan Drda

Jan Drda • Hrátky s čertem – tato divadelní hra vnesla nové prvky. Vznikla za protektorátu, ale jinotajný smysl hry byl tak jasný, že divadlo se ji neodvážilo hrát. Drda zde zkombinoval několik pohádkových...

České divadlo 1. pole 20. století – Osvobozené divadlo

Osvobozené divadlo Osvobozeno od formy divadla. Vzniklo v roce 1925 jako scéna Devětsilu. Hlavními osobnostmi byli režiséři Jindřich Honzl a Jiří Fréjka. Největšího rozmachu dosáhlo příchodem Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Jaroslava Ježka. První...

Osvobozené divadlo

V roce 1938 bylo divadlo definitivně uzavřeno. Poslední hrou byla Pěst na oko.Voskovec, Werich a Ježek odjíždějí do Ameriky, kde Ježek umírá. V + W se po válce vrací zpět, ale Voskovec se po...

Jaroslav Vrchlický

Jaroslav VrchlickýDrama:Je autorem veselohry Noc na Karlštejně. Zápletky vyplývají ze zákazu Karla IV. přístupu žen na hrad. Karel IV. je zde líčen netradičně jako manžel, člověk ne jako státník. Vrchlický klade důraz na soukromý...

České divadlo 1. pole 20. století

České divadlo 1. pole 20. století Působící divadla lze rozdělit do 3 okruhů: 1. oficiální neboli kamenná divadla, např. Národní divadlo – tzv. režisérský typ divadla – tzn. že hráli hry cizích autorů, hlavně...

odraz kritického realismu – Gabriela Preissová

Gabriela Preissová (1862 – 1946) Děj svých her umístila na jih Moravy, na pomezí Moravy a Slovenska na Slovácko. Autorka užívá upraveného nářečí jižní Moravy. Vrchol její tvorby spadá do 90 let minulého století....

odraz kritického realismu – Alois a Vilém Mrštíkovi

Alois a Vilém Mrštíkovi• Maryša – děj této divadelní hry umístili do soudobé slovácké vesnice. Dílo je ostrou kritikou morálky bohatých sedláků, pro které grunt, majetek znamenají víc než štěstí jejich dětí. Kritika předsudků....